Handels­betingelser – SweetStreet

1. Virksomhedsoplysninger
SweetStreet 2.0
Vennemindevej 20
2100 Kbh Ø.
CVR. 39804468
2. Levering

Ved jeres afgivelse af en bestilling og efterfølgende modtagelse af ordrebekræftelse pr. mail, indgås en aftale om køb mellem SweetStreet og dig/jer som kunde. 

Efter serviceydelsen inkl.produkter er leveret, fremsendes faktura jf. den fakturainfo vi har modtaget ifm bookingen.

Vores standard betalingsfrist er 8 dage. Ønskes en længere frist, skal dette specificeres til administrationen hos SweetStreet.

Betaling foregår via bankoverførsel, nærmere specificeret på fakturaen.
Alle priser angivet er eksklusiv moms og inkl. eventuelle skatter/afgifter. 

Der tages forbehold for udefrakommende omstændigheder, som kan være årsag til at serviceydelsen ikke kan gennemføres, ex. lukkede broer. Du vil blive kontaktet, såfremt der er problemer ifm din booking.

3. Fortrydelsesret / aflysning

Ved eventuel fortrydelse/aflysning af bookingen pålægges kunden følgende omkostninger som sendes via faktura:
• senest 14 dage før dato for udførelse = ingen gebyr
• senest 2 dage før dato for udførelse = 10% af den totale pris

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du henvende dig til os på tlf nr. 40 93 57 25 eller contact@sweetstreet.dk, hvorefter vi kvitterer for modtagelse.

4. Persondata politik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos SweetStreet

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

4a. Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at modtage en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

SweetStreet indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

· Besøger vores hjemmeside

· Sender os bestillinger, spørgsmål, reklamationer eller feedback

 

4b. Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.vaffelvogn.dk er SweetStreet jvf punkt 1.

 

4c. Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 1 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

5. Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos one.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i one.com’s datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

6. Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse contact@sweetstreet.dk

7. Kontakt information

Kontakt SweetStreet på mail:
contact@sweetstreet.dk

8. Lov og værneting

Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk lov ved Københavns Byret